Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kuźnicy

Aktualności GOKiS

Cele i zadania GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa gminy z uwzględnieniem działań w zakresie upowszechniania kultury narodowej i regionalnej, sztuki profesjonalnej i amatorskiej, tworzy optymalne warunki dostępu do dóbr kultury, upowszechnia formy rozwoju sportu oraz inspiruje społeczeństwo do aktywnego twórczego w nich uczestnictwa.

Oferta GOKiS

  • Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

– zajęcia taneczne

– zajęcia muzyczne

– zajęcia fitness

– zajęcia Karate

– zajęcia artystyczno – twórcze

– warsztaty rękodzieła

– chór

– Koło Emerytów i Rencistów

– próby zespołów

  • Imprezy okolicznościowe, obchody Świąt Gminnych i Państwowych
  • Konkursy
  • Wynajem sal i wyposażenia GOKiS