Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kuźnicy

Aktualności GOKiS

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Wójt Gminy Kuźnica i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy zaprasza do udziału w uroczystych obchodach Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

Pomoc Ukrainie

W Gminie Kuźnica zostaje otwarty Punkt Zbiórki Darów dla uchodźców z Ukrainy. Rzeczy można przynosić do GOKiS w Kuźnicy od pon. do pt. w godz. od 9:00 do 16:00.

Ferie

W tym roku GOKiS w Kuźnicy zorganizował warsztaty tematyczne dla dzieci. 24.01.2022 - Zgodnie z planem odbyły się zajęcia taneczne a po nich wspólnymi siłami stworzyliśmy duże akwarium. Było aktywnie i bardzo kreatywnie. Pomysłów na fantastyczne morskie ryby i...

Cele i zadania GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa gminy z uwzględnieniem działań w zakresie upowszechniania kultury narodowej i regionalnej, sztuki profesjonalnej i amatorskiej, tworzy optymalne warunki dostępu do dóbr kultury, upowszechnia formy rozwoju sportu oraz inspiruje społeczeństwo do aktywnego twórczego w nich uczestnictwa.

Oferta GOKiS

  • Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

– zajęcia taneczne

– zajęcia muzyczne

– zajęcia fitness

– zajęcia Karate

– zajęcia artystyczno – twórcze

– warsztaty rękodzieła

– chór

– Koło Emerytów i Rencistów

– próby zespołów

  • Imprezy okolicznościowe, obchody Świąt Gminnych i Państwowych
  • Konkursy
  • Wynajem sal i wyposażenia GOKiS